Nepal

Kathmandu (1)

Dr.-Yeti-Raj-Bhattarai

Dr. Yeti Raj Bhattarai

Kathmandu, Nepal

Hatha